Splošni pogoji poslovanja

1.1 Pogoji nakupa storitve (v nadaljevanju: pogoji) določajo pogoje poslovanja v zvezi z nakupom storitve, ki ga izvaja podjetje Pasji salon Lucy, nega in striženje psov, Nina Pečlin s.p. , Partizanska pot 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani, DŠ 50866010 (v nadaljevanju: podjetje ali Pasji salon Lucy)

1.2. Uporabnik se mora pred sklenitvijo pogodbe seznaniti z vsebino splošnih pogojev poslovanja, s plačilom predračuna pa potrdi strinjanje s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz teh pogojev.

1.3. Podatki oz. osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob vpisu podatkov v kontaktni obrazec na spletni strani, se zbirajo izključno za interne potrebe Pasjega salona Lucy, za nemoteno poslovanje in za potrebe izvedbe plačila storitev ter za potrebe analiz v podjetju. Uporabnik se strinja, da lahko Pasji salon Lucy podatke uporabi tudi za naslednje namene:

  • izvajanje nagradnih iger,
  • statistično obdelavo,
  • segmentacijo kupcev,
  • obdelavo preteklega
    nakupnega obnašanja,
  • pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij,
  • vabilo na dogodke,
  • elektronsko anketiranje.

Za oziroma pred uporabo osebnih podatkov v druge namene bo Pasji salon Lucy pridobil ustrezno soglasje uporabnika. Pasji salon Lucy trajno oz. v skladu z
veljavnimi predpisi hrani podatke, vnesene ob vpisu v kontaktni obrazec, v ustrezno varovanem in zaščitenem sistemu.

1.4. V primeru, da se uporabnik storitve ne opredeli, da se njegovi podatki oziroma osebni podatki uporabljajo za namene trženja storitev, bo Pasji salon Lucy te podatke za tovrstne namene uporabljal le v primerih in na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

1.5. Uporabnik se s plačilom predračuna strinja z objavo njegovih fotografij v namene promocije na spletni strani Pasjega salona Lucy in na družbenih omrežjih. V kolikor se uporabnik ne strinja z objavo, napiše pisno zahtevo na naslov podjetja pred začetkom izvajanja storitve.

1.6. Vse cene storitev so v evrih in ne vključujejo DDV (DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1).

1.7. Ob vpisu podatkov v kontaktni obrazec na spletni strani podjetja se kreira predračun s potrebnimi podatki za izvedbo plačila. Predračun uporabnik prejme na svoj elektronski naslov.

1.8. Naročilo o nakupu storitve je praviloma sklenjeno, ko Pasji salon Lucy po prejemu plačila uporabniku na njegov elektronski naslov pošlje račun , ki se smatra kot potrdilo o naročilu.

1.9. Uporabnik ima pravico, da v roku maksimalno 20 opravljenih ur od pričetka storitve podjetju pisno sporoči, da odstopa od naročila, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Uporabnik se zavezuje, da bo storitev, ki jo izvaja Pasji salon Lucy, v celoti realiziral v roku maksimalno dvanajstih mesecev od pričetka izvajanja storitve.

Pasji salon Lucy ima po končani storitvi pravico, da presodi ali je uporabnik izkazal dovolj zanimanja, znanja in spretnosti za samostojno opravljanje dela. V kolikor presodi, da uporabnik ni izkazal dovolj zanimanja, znanja in spretnosti za samostojno opravljanje dela, podjetje ne izda potrdila o ustreznem znanju.

1.10. Ti pogoji pričnejo veljati 01. 01. 2020 za uporabnike, ki kupijo storitev po tem datumu.

© Vse pravice pridržane 2020, Pasji salon Lucy